Хронология Древнего Мира

Книга взята с сайта Библиотека Якова Кротова http://www.krotov.info